MŁODZI I FILM
PRAKTYCZNE
PROGRAM
BRANŻA / MEDIA
ARCHIWUM
KONTAKT
DYREKCJA FESTIWALU
Dyrektor Festiwalu
Paweł Strojek
pawel.strojek@mlodziifilm.pl

Dyrektor Programowy
Janusz Kijowski

Producentka
Monika Modła 
tel. 607 882 711,  094 347 57 01 
monika.modla@mlodziifilm.pl

Koordynatorka Programowa
Anna Serdiukow
tel. 601949855
anna.serdiukow@mlodziifilm.pl