MŁODZI I FILM
PRAKTYCZNE
PROGRAM
BRANŻA / MEDIA
ARCHIWUM
KONTAKT
PROGRAM
ORGANIZATORZY

Organizatorzy:
Współfinansowanie:
Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego