MŁODZI I FILM
PRAKTYCZNE
PROGRAM
BRANŻA / MEDIA
ARCHIWUM
KONTAKT
LAUREACI 40. MŁODZI I FILM

JANTAR 2021 za dźwięk do filmu krótkometrażowego
Sebastian Włodarczyk i Łukasz Świerzawski  za udźwiękowienie filmu pt. „Kulisy ”, reż. Ada Smyk


 JANTAR 2021 za zdjęcia do filmu krótkometrażowego

Andrzej Cichocki  za zdjęcia do filmu pt. „Trochę raju ”, reż. Andrzej Cichocki


JANTAR 2021 za krótkometrażowy film animowany

Julia Orlik  za film pt. „Jestem tutaj ”


JANTAR 2021 za krótkometrażowy film dokumentalny

Paulina Sikora  za film pt. „Blisko ziemi”


JANTAR 2021 za krótkometrażowy film fabularny

Zuzanna Grajcewicz  za film pt. „Dog days  ”


 JANTAR 2021 za muzykę

Szymon Wysocki za muzykę do filmu pt.: „Każdy ma swoje lato ” w reż. Tomasza Jurkiewicza


JANTAR 2021 za zdjęcia

Weronika Bilska  za zdjęcia do filmu pt.: „Każdy ma swoje lato ” w reż. Tomasza Jurkiewicza 


JANTAR 2021 za odkrycie aktorskie

Biuro Rzeczy Osobistych za rolę w filmie pt.: „Amatorzy” w reż. Iwony Siekierzyńskiej


JANTAR 2021 za główną rolę kobiecą

Grażyna Misiorowska za rolę w filmie pt.: ,, Maryjki” w reż. Darii Woszek


JANTAR 2021 za główną rolę męską

Marcin Dorociński za rolę w filmie pt.: ,,Biały Potok ” w reż. Michał Grzybowskiego


 JANTAR 2021 za scenariusz

I­wona Siekierzyńska za scenariusz do filmu pt.: ,,Amatorzy"


JANTAR 2021 im. Stanisława Różewicza za reżyserię

Tomasz Jurkiewicz za reżyserię filmu pt.: „Każdy ma swoje lato"


WIELKI JANTAR 2021 za pełnometrażowy debiut fabularny

„Zabij to i wyjedź z tego miasta"  w reż. Mariusza Wilczyńskiego


Podczas gali zakończenia zostały przyznane następujące nagrody pozaregulaminowe:


NAGRODA SPECJALNA SIECI KIN STUDYJNYCH  w kategorii NAJLEPSZY DEBIUT PEŁNOMETRAŻOWY
„Maryjki” w reż. Darii Woszek


NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY ANIMOWANY
„Pewnego razu w Izraelu” w reż. Weroniki Szymy


NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENTALNY
„Opus magnum” w reż. Filipa Bojarskiego


NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY FABULARNY
„Skowyt ” w reż. Bartosz Brzezińskiego


 NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM PEŁNOMETRAŻOWY
„Amatorzy” w reż. Iwony Siekierzyńskiej


 NAGRODA PUBLICZNOŚCI ZA FILM PEŁNOMETRAŻOWY
„Biały potok” w reż. Michał Grzybowskiego


Nagroda Player i Stowarzyszenia Kobiet Filmowców za wkład w rozwój kobiecej perspektywy w filmie pełnometrażowym
Grażyna Misiorowska za rolę w filmie „Maryjki” w reżyserii  Darii Woszek


Ponadto, jury przyznało wyróżnienia (o charakterze pozaregulaminowym):


WYRÓŻNIENIE ZA KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
Monika Proba  za film pt.: ,,Lata świetlne"


WYRÓŻNIENIE ZA KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
Michał Bolland  za film pt.: ,,7-my Sierpnia"


WYRÓŻNIENIE ZA KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
Bartosz Tryzna i Monika Stpiczyńska  za film pt.: ,,Piach"


 WYRÓŻNIENIE ZA KRÓTKOMETRAŻOWY FILM FABULARNY

Jakub Prysak za film pt.: ,,Samogłów"


WYRÓŻNIENIE ZA KRÓTKOMETRAŻOWY FILM FABULARNY
Jagoda Madej za film pt.: ,,O człowieku, który kupił mleko"

Pozaregulaminowa Nagroda Jury
Mikołaj Matczak za rolę gender w filmie pt.: „Ostatni Komers", reż. Dawid Nickel

Pozaregulaminowa Nagroda Publiczności
Jantara 40-lecia KFDF "Młodzi i Film" otrzymała Magdalena Łazarkiewicz za film "Ostatni dzwonek", nagrodzony na festiwalu w 1989 r.