MŁODZI I FILM
PRAKTYCZNE
PROGRAM
BRANŻA / MEDIA
ARCHIWUM
KONTAKT
GREENFILMTOURISM

Branża filmowa nie jest neutralna klimatycznie. Produkcje filmowe i serialowe zużywają energię, produkują odpady, wykorzystują materiały i zasoby. Na świecie od ponad 10 lat istnieją inicjatywy wspierające prośrodowiskowe aktywności w branży audiowizualnej. W Polsce od paru lat są podejmowane działania wprowadzające zielone rozwiązania do produkcji filmowych. Jedną z naszych inicjatyw jest „Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej". Autorkami są Monika Głowacka, Marta Kymarys, Aleksandra Leszczyńska oraz Jagoda Mazepa.


Projekt został zrealizowany przy współpracy Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych kipa i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „GreenFilmTourism".


Podczas Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film publikację zaprezentuje – i opowie jak stopniowo wdrażać zielone rozwiązania w swoich projektach od scenariusza po promocję i dystrybucję – Aleksandra Leszczyńska.